21.11.2016

Samu Lang

Samu Lang

Johtaja, salkkuratkaisut
Helsinki
+358 50 422 6334

Keskuspankkikorkojen suunta ylöspäin

Yhdysvaltojen keskuspankin odotetaan nostavan ohjauskorkoaan joulukuussa yli 90 prosentin todennäköisyydellä. Sijoittajien odotukset ovat lähentyneet keskuspankin omaa korkeampaa arviota tulevien keskuspankkikorkojen suunnasta. Myös euroalueella ylikevyt rahapolitiikka lähenee loppuaan. Työllisyystilanne on parantunut ja inflaatio-odotukset ovat olleet nousussa. Edelliset indikoivat hieman kireämpää rahapolitiikkaa jatkossa. Ohjauskorko ei nouse nopeasti, mutta EKP:n arvopaperihankinnat todennäköisesti päättyvät vuoden 2017 aikana. Muut länsimaat seuraavat lopulta Yhdysvaltoja. Rahapolitiikka on menossa asteittain kireämpään suuntaan loivalla kulmakertoimella.


Pitkien korkojen pohjat ohitettu

Pitkät korot ovat olleet voimakkaassa nousussa viimeisten viikkojen aikana. Odotukset julkisten investointien noususta ovat nostaneet talouskasvuennusteita ja inflaatio-odotuksia Yhdysvalloissa. Edelliset ovat ruokkineet pitkien korkojen nousua Yhdysvalloissa. Ilmiö on ollut maailmanlaajuinen ja korot ovat olleet nousussa myös muissa länsimaissa. Uskomme, että joukkolainojen sekulaarinen (ei-syklinen) 30 vuotta jatkunut nousumarkkina on tullut päätökseen. Suunta on tästä eteenpäin ylöspäin, tosin loivalla kulmakertoimella. Volatiliteetti nousee aina markkinakäänteissä. Pitkissä koroissa voidaan nähdä ikäviä nousupiikkejä, jotka taittuvat kun ostajat palaavat väliaikaisesti markkinoille. Lyhytaikaisten piikkien ajoittaminen on korkomarkkinoilla mahdotonta, joten suosittelemme välttämään korkoriskiä ja keskittymään hyviin yksittäisiin sijoituskohteisiin joiden tuotto-riski -suhde vaikuttaa järkevältä.


Osakemarkkinoiden rotaatio jatkuu

Osakemarkkinoilla on ollut käynnissä voimakas rotaatio kesän ja syksyn aikana. Rotaatio on mielestämme seurausta korkojen noususta ja siitä, että hinnoitteluerot eri teemojen ympärillä ovat muodostuneet poikkeuksellisen suuriksi viimeisten vuosien aikana. Pankit ovat voittaneet defensiivisemmät kulutustavaroita valmistavat sektorit yli 44 % kolmannen vuosineljänneksen pohjilta jaarvoyhtiöt ovat voittaneet kasvuyhtiöt yli 10 % viimeisten kolmen kuukauden aikana. Uskomme, että rotaatio jatkuu. Pankkisektorin hinnoittelukertoimet ovat edelleen selvästi historiallista keskiarvoa alemmat ja arvoyhtiöiden hinnoittelu on Euroopassa tasearvoihin verrattuna edelleen selvästi alle viimeisen 10 vuoden keskiarvon.

« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
Trump valittiin presidentiksi: markkinakorot sekä länsimaiset osakkeet nousivat ja dollari vahvistui
Seuraava
Sijoitusvuosi 2017: Yhdysvalloissa lasketaan yritysveroja - Euroopassa järjestetään vaaleja