02.06.2015

» Globaalit osakemarkkinat ovat pitäneet kohtalaisen hyvin toukokuun alun korjausliikkeen jälkeen. Myös riskiset yrityslainat ovat olleet viime viikkojen aikana varsin rauhallisia.

» Kreikan rahoituspaketista sopiminen on jälleen lykkääntynyt, mikä on viime päivinä laskenut euroalueen osakkeita. Myös Portugalissa korot ovat olleet hienoisessa nousussa.

» Kreikan selviämisen kannalta ongelmallista on neuvottelujen pitkä kesto. Näin maan korkotaso on säilynyt hyvin korkealla, talletuspako kiihtynyt, taantuma palautunut ja nyt Kreikan on vielä entistäkin vaikeampi hoitaa velkojaan.

» Allokaatiosalkuissa olemme säilyttäneet ylipainon osakkeissa. Suosimme eurooppalaisia osakkeita ja riskisiä yrityslainoja. Olemme myös lisänneet käteistä ja vähentäneet korkoriskiä.


Globaalit osakemarkkinat ja riskiset yrityslainat rauhallisia


Toukokuun alun korjausliikkeen jälkeen globaalit osakemarkkinat ovat säilyneet kohtalaisen rauhallisina. Maailman osakemarkkinat (MSCI World All country -indeksi) ovat laskeneet huhtikuun huipuista n. 3 %. Yhdysvaltojen S&P 500 -indeksi on laskenut puolestaan vain n. 1 %. Eli toistaiseksi korjausliike on jäänyt globaalien osakemarkkinoiden osalta pieneksi. Samoin riskiset yrityslainat (HY) ovat säilyneet varsin rauhallisina viime viikkojen aikana.


Euroalueen osakemarkkinat ovat sen sijaan laskeneet. Eurostoxx 50 -indeksi on nyt laskenut n. 7 % huhtikuun alun tämän vuoden huipuistaan. Sijoittajat ovat suojautumassa Kreikka tilanteen pahentumiseen myymällä euroalueen suuryhtiöitä. Aivan viime päivinä Portugalin korot ovat alkaneet nousta, mikä on ensimmäinen merkki Kreikan tilanteen hienoisesta leviämisestä. Hyvä on kuitenkin muistaa, että EKP ostaa kaikkien muiden maiden valtiolainoja paitsi Kreikan. Ja näin muiden maiden valtiolainojen korot eivät pääse nousemaan samalla lailla kuin aiemmin.


Kreikka-neuvottelujen pitkittyminen kuukausiksi on hyvin vahingollista Kreikalle


Kreikka valitsi uuden parlamentin ja hallituksen tammikuun lopulla. Tämän jälkeen Kreikka on neuvotellut EU:n, EKP:n ja IMF:n kanssa vanhan sopimuksen uudistamisesta ja jo aiemmin sovittujen lainaerien maksamisesta Kreikalle. Kun Kreikka ei ole sopimuksen piirissä, EKP ei luonnollisesti osta Kreikan lainojen QE-ohjelman mukaisesti.


Mikäli Kreikka olisi sopinut esimerkiksi helmikuun aikana jonkunlaisesta sopimuksesta, Kreikan valtiolainojen korot olisivat romahtaneet lähes välittömästi nykyisestä n. 10 – 12 %:n tasolta. Samalla olisivat kreikkalaisten yritysten rahoituskustannukset romahtaneet. Ja samalla Kreikan talous olisi todennäköisesti jatkanut viime vuonna alkanutta elpymistä. Eli neuvottelujen pitkittyminen nyt neljän kuukauden ajan on ollut todella pahaa myrkkyä Kreikan taloudelle ja kreikkalaisille.


Neuvottelujen (toistaiseksi) viimeinen vaihe on alkanut


Viime viikonloppuna ja tällä viikolla neuvottelut ovat siirtyneet jälleen Tsiprasin ja toisaalta Merkelin sekä Draghin tasolle. On edelleen hyvin epäselvää, kuinka lähellä sopimusta ollaan. Lisäksi on epäselvää, onko tämän viikon perjantai todellinen takaraja sopimukselle. Kreikka ilmeisesti voi lykätä velkojen maksamista IMF:lle tämän viikon lopulta aina kesäkuun loppuun asti.


Kuitenkin jokainen viikko pahentaa esimerkiksi talletuspakoa Kreikasta ja näin pahentaa taantumaa. Eli kyllä joku ratkaisu Kreikkaan on tulossa lähiviikkojen aikana. Ei välttämättä lopullinen ratkaisu, mutta ratkaisu jolla velkojen uudelleen järjestelyä jälleen lykätään. Mikäli edes tämänkaltainen sopimus saadaan aikaiseksi, on se mielestämme ostonpaikka euroalueen osakkeissa.


Allokaatiosalkuissamme olemme säilyttäneet ylipainon osakkeissa ja suosimme eurooppalaisia osakkeita


Allokaatiosalkuissamme suosimme edelleen eurooppalaisia osakkeita. Osakesijoituksista lähes puolet on edelleen sijoitettu Eurooppaan. Huhtikuun aikana vähensimme kuitenkin syklisiä saksalaisia osakkeita (DAX-indeksiä) ja ostimme defensiivisempiä sveitsiläisiä osakkeita.


Allokaatio 50 -salkuissa osakepaino on edelleen n. 59 %:n tasolla, eli olemme pitäneet osakkeiden ylipainon entisellään. Vaikka korjausliikkeitä esiintyy, odotamme osakkeiden yleisesti menestyvän loppuvuonnakin korkosijoituksia paremmin.


Korkopuolella suosimme edelleen riskisiä yrityslainoja euroalueella. Perustelu on yksinkertainen: EKP:n toimien johdosta korkosijoittajat siirtyvät riskissä ylemmäs eli ostavat entistä riskisempiä korkosijoituksia. Toki allokaatiosalkuissamme on turvaavana osana myös mm. yhdysvaltalaisia valtionlainoja sekä Italian ja Espanjan valtiolainoja. Viime viikkoina olemme vähentäneet korkoriskiä myymällä Euroopasta hyviä yrityslainoja (IG).

« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
Korkomarkkinoiden minipaniikki ei ole heijastunut muihin sijoitusluokkiin
Seuraava
Markkinaliikkeiden keskiössä Saksan korot
Heikki Nystedt