01.06.2020

  • Positiiviset tunnelmat jatkuivat, sykliset osakkeet vahvassa vedossa talousaktiviteetin parantuessa.
  • Uutiset kertovat edelleen akuutin talouskriisin helpottumisesta, kriisin pidempiakaiset seuraukset edelleen hämärän peitossa.
  • Laskimme hieman kiinalaisten osakkeiden painoa ja lisäsimme teollisuussektoria allokaatiosalkuissamme.

  
Markkinoiden positiivinen kevätvire jatkui myös viime viikolla. Osakemarkkinoiden tuotto oli globaalisti kolmen prosentin luokkaa ja riskisemmät korkosijoitukset jatkoivat positiivisissa merkeissä. Viime viikon erikoisuutena voi pitää syklisten osakkeiden vahvaa vetoa suhteessa aiemmin kriisissä menestyneisiin laatu- ja teknologiayhtiöihin. Euro vahvistui suhteessa dollariin kohonneen riskisentimentin myötä.
 
Merkkejä talousaktiviteetin vahvistumisesta, erityisesti Euroopassa, saatiin jälleen viime viikolla lisää karanteenitoimien purkautumisen jatkuessa. Erilaiset, tavallista nopeatempoisempaa dataa ihmisten käyttäytymisestä raportoivat lähteet hakukonetiedoista ravintolavarauksiin kertovat, että aktiviteetti on lisääntynyt, mutta on edelleen kaukana tasosta, jolla oltaisiin ilman koronavirusta. Yhdysvalloissa uudet työttömyyskorvaushakemukset ovat edelleen tasolla, jota ei oltu edes osattu pelätä ennen kriisin alkua. Jatkuvat hakemukset kuitenkin laskivat, joka saattaa enteillä kriisin myötä räjähtäneen työttömyyspiikin huipun olevan käsillä. Moni asia viittaakin edelleen siihen, että koronaviruksen ja karanteenitoimien aiheuttama shokki talouteen on hälvenemässä. Välittömät negatiiviset, taloutta jarruttavat tekijät ovat vähentyneet, jolloin historiallisen nopean ja syvän alkuvuoden taantuman loppu saattaa häämöttää.

Osakemarkkinoiden viime viikon kehitys heijasteli hyvin sitä, miten markkinat ovat tyypillisesti kehittyneet taloussyklin käänteen lähestyessä. Sykliset, talouden kehitystä herkästi seuraavat sektorit kuten pankit ja teollisuussektori nousivat selvästi laajaa markkinaa vauhdikkaammin. Vastaavasti kriisin ajan parhaiten menestyneet teknologia- ja terveydenhuoltoalan yhtiöt jäivät muista. 

Osakesektorirotaation jatkuminen riippuu kuitenkin siitä, miten pidemmän aikavälin talousnäkymät kehittyvät. Orastavan optimismin lisäksi on edelleen epävarmaa, millaisia pitkän aikavälin vaikutuksia nopeasti nousseella ja historiallisen korkealla työttömyydellä on esimerkiksi kulutuskysyntään. Vaikuttaa siltä, että ennätyksellisen nopeilla ja suurilla elvytystoimilla ollaan onnistuttu pehmittämään rajua kriisin aiheuttamaa laskua, mutta uuden talouskasvun veturiksi niistä ei ole. Kaavailut Euroopan suuresta elvytysrahastosta ovat askel oikeaan suuntaan, mutteivät yksinään riitä tulevan kasvun varmistajaksi. Vaikka näyttääkin siltä, että talousaktiviteetti on kohentumassa, on tie kohti kriisiä edeltänyttä aikaa edelleen hyvin epävarma.

Koronaviruksen lisäksi Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen sanasota puhutti markkinoilla myös viime viikolla. Tilanteeseen saatiin lopulta lisäselvyyttä perjantaina, kun presidentti Trump piti aiheeseen liittyneen tiedotustilaisuuden. Reaktiot jäivät lähinnä retorisiksi, ja akuuteimmat pelot tilanteen heikentymisestä hälvenivät jälleen hieman. Helpotus näkyi maanantaiaamun aikana Aasian pörsseissä. Yhdysvalloissa viikonlopun aikana vahvistuneet mellakat eivät toistaiseksi ole aiheuttaneet merkittäviä reaktioita pörsseissä ja niiden kauaskantoisempia vaikutuksia esimerksiksi Yhdysvaltojen syksyn vaaleihin on vielä vaikeaa arvioida.

Osakkeiden vahva kehitys on ihmetyttänyt kevään aikana monia. On kuitenkin hyvä pitää mielessä, että aiemmissakaan kriiseissä pörssit eivät ole jääneet odottelemaan talousdatan käännettä vaan ennakoineet nousevaa talousaktiviteettia yleensä hyvissä ajoin. Kuluvan kriisin osalta aktiviteetin heikkouteen on normaalia selkeämmät syyt, ja karanteenitoimien poistuessa talousdatan käänne on odotettua. Olennaista on seurata sitä, milloin markkinoiden fokus siirtyy laajemmin akuutista kriisistä sen aiheuttamiin pidempikestoisiin kerrannaisvaikutuksiin. Näkemyksemme mukaan niihin sisältyy edelleen hieman konsensusta enemmän epävarmuutta.

Teimme pieniä muutoksia allokaatiosalkuissamme viime viikon aikana. Vähensimme hieman kiinalaisten osakkeiden vertailuindeksiä suurempaa painoa Kiinan ja Yhdysvaltojen tilanteen seurauksena. Uskomme, että kauppapolitiikka aiheuttaa myös jatkossa heiluntaa, joka näkyy erityisesti kiinalaisissa osakkeissa. Lisäsimme lisäksi salkkuihimme hieman eurooppalaisia teollisuussektorin osakkeita. Korkopuolella haemme edelleen tuottoja yrityslainasijoituksista, jotka ovat viimeisten viikkojen aikana lähteneet seuraamaan osakemarkkinoiden palautumista. Osakepainomme on edelleen neutraali. Sijoittajalle, jonka horisontti on pitkä ja jolla riskitaso sen sallii, uskomme ympäristön olevan edelleen otollinen riskitason nostamiselle.
 

« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
Positiiviset tunnelmat jatkuivat, koronaväsymyksestä kärsiville markkinoille myös muita puheenaiheita
Seuraava
Osakemarkkinoilla raju käännös. Aurinko paistaa koronan luomaan risukasaan.