16.05.2022

Sekä lyhyet että pitkät korot kääntyivät laskuun ensimmäistä kertaa kuukauden aikana, mutta kiihtyvä inflaatio ja epävarmuus talouden kasvukuvasta huolestuttavat edelleen. EKP:n odotetaan lopettavan osto-ohjelman netto-ostot ja nostavan ohjauskorkoa vuoden kolmannen neljänneksen aikana. 

Alkuvuodesta jatkunut korkojen nousu rauhoittui ainakin toistaiseksi, ja korkotasot kääntyivät kautta linjan laskuun sekä eurooppalaisten valtioiden että yritysten puolella. Saksan valtion kymmenen vuoden lainan tuottotaso ehti nousta lähes 1,2 prosenttiin, ja vastaavan kaksivuotisen lainan tuottotaso ylitti 0,35 prosenttia, ennen kuin pitkään jatkunut nousu tyrehtyi. Muutamat yritykset iskivät heti kiinni astetta rauhallisempaan markkinaan, jonka seurauksena Investment Grade -yrityslainamarkkinoilla nähtiin emissioissa mitattuna aktiivisin päivä sitten marraskuun 2020. 

Yhdysvalloissa torstaina julkaistu odotettua korkeampi inflaatioluku käänsi korkotasot hetkelliseen nousuun, mutta päivä päätettiin aamua alemmilla tasoilla. Inflaatiopaine etenkin Yhdysvalloissa vaikuttaa olevan laajaa läpi sektorien, eikä selitettävissä ainoastaan yksittäisillä tekijöillä, esimerkiksi energian hinnoilla. Energiahintojen lisäksi inflaatiota ajavat nousevat kustannukset muun muassa asumiseen ja ruokaan liittyen. Euroalueella inflaatiota on toistaiseksi ajanut eniten energian hinta sekä tuotantoketjujen haasteet, mutta nousevat palkkakustannukset lienevät entistä suurempi tekijä tulevaisuudessa. 

Arvioita koronnostoista on hinnoiteltu markkinakoroissa turhankin vahvasti kevään aikana, eikä korjaus maltillisempaan suuntaan siten ole hälyttävä. Laskeva korkotaso heijastaa kuitenkin myös markkinoiden epävarmuutta talouden kasvukuvasta, eikä fokus ole tässä vaiheessa pelkästään inflaatiossa. Euroopan keskuspankki totesi edellisen kokouksensa jälkeen sekä talouskasvu- että inflaatioriskien nousseen, ja koronnostoa voidaan näillä näkymin odottaa ainakin heinäkuulle. Keskuspankki kommentoi ohjauskoron noston olevan mahdollinen jo muutaman viikon osto-ohjelman netto-ostojen lopettamisen jälkeen, joka on määrä toteuttaa vuoden kolmannella neljänneksellä. Euroopan keskuspankin osalta tämä olisi ensimmäinen koronnosto yli vuosikymmeneen. Inflaation hillitseminen ohjauskoron nostamisella ei kuitenkaan anna suurta tukea talouskasvulle, ja nähtäväksi jää kuinka keskuspankit onnistuvat tasapainoilemaan näiden haasteiden välillä.  

Korjausliikkeestä ja pienestä epävarmuudesta huolimatta korkosijoittajan näkökulmasta mahdollisuuksia on nyt tarjolla järkevämpään tasoon verrattuna alkuvuoteen, ja sekä korko- että luottoriskistä on saatavilla hyvä korvaus. Investment Grade -yrityslainoissa tuottotasot ovat korkeimmillaan moneen vuoteen, johtuen sekä nousseista korkotasoista että riskipreemioista, ja euroalueen valtionlainoissa tuottotasot ovat kehittyneet vastaavalla tavalla. Lyhyellä aikavälillä korkotasoissa saattaa hyvinkin näkyä volatiliteettia, mutta kevään tapaista liikettä ei odoteta toistuvan. 

Markkinakatsauksen on kirjoittanut salkunhoitaja Nicklas Nortamo.

« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
Teknologiayhtiöiden vuoristorataa ja muita havaintoja tuloskaudesta
Seuraava
Yhdysvaltalaisia kuluttajia lyödään vasemmalta ja oikealta