22.01.2016

Samu Lang

Samu Lang

Johtaja, salkkuratkaisut
Helsinki
+358 50 422 6334
 • » Kollektiivinen paniikki johtanut korrelaatioiden nousuun – markkinat ovat lyhyellä aikavälillä ylimyytyjä ja nousurekyyli on todennäköinen
 • » Kiinan negatiiviset vaikutukset länsimaihin voivat realisoitua odotuksia selvästi hitaamman talouskasvun kautta, mutta eivät velka- tai valuuttakriisin kerrannaisvaikutusten kautta
 • » Raaka-aineiden ja öljyn romahdus lähentelee todennäköisesti loppuaan

Osakemarkkinoilla vuoden alku on ollut historiallisen heikko

Osakemarkkinat ovat laskeneet terävästi vuoden alkupuolella. Kaikki päämarkkina-alueet ovat tulleet alas jotakuinkin yhtä paljon mikä osoittaa, että kollektiivinen paniikki on ohjannut kehitystä ja toisistaan poikkeavat talouden fundamentit ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Lyhyellä aikavälillä negatiiviset kurssiliikkeet ovat kuitenkin ampuneet yli. Kurssiliikkeiden voimakkuutta kuvastavat RSI-indeksit ovat ylimyydyssä tilassa Yhdysvalloissa, euroalueella ja kehittyvillä markkinoilla. Kyselytutkimusten perusteella yksityissijoittajien, neuvonantajien ja aktiivisten kaupankävijöiden tunnelmat ovat ennätyksellisen negatiiviset. Pessimismi lähtenee jo vuoden 2008 tasoja. Ainakin lyhytaikaisen positiivisen rekyylin todennäköisyys onkin mielestämme hyvin korkea. Uskomme sen realisoituvan jo tämän tai seuraavan viikon aikana.


Kiinan mahdollinen velkakriisi on paikallinen ongelma

Sijoittajat pelkäävät Kiinaa, koska kellään ei ole vahvaa näkemystä miten sitä pitäisi lähestyä. Keskusjohtoisena ja osin suljettuna taloutena se pelaa eri säännöillä kuin muut. Juuri tästä syystä johtuen on hyvin epätodennäköistä, että Kiinassa tapahtuvista velkajärjestelyistä seuraa valuuttakriisi. Suorat kerrannaisvaikutukset länsimaihin jäävät todennäköisesti myös vähäisiksi. Kiinalla on absoluuttista velkaa suhteessa kansatuotteeseen yli 200 prosenttia. Ulkomaista velkaa on kuitenkin ainoastaan 10 % velkataakasta. Samalla maan vaihtotase on selvästi ylijäämäinen ja valuuttareservit ylittävät moninkertaisesti ulkomaisen velan määrän. Lisäksi pääomavirtoja säännellään. Suoraa vaikutuskanavaa Kiinan velkamarkkinoilta länsimaihin ei siis ole olemassa. Mahdolliset negatiiviset vaikutukset tulevat odotuksia hitaamman kasvun kautta, mutta yksittäistä velkashokkia (vrt. 2008) tuskin nähdään.


Raaka-aineiden lasku on jatkunut kohta kaksi vuotta ja öljyn hinta lähestyy historiallisia pohjia

50 vuoden historiassa raaka-aineiden hintalaskut ovat kestäneet enimmillään kaksi vuotta. Käsillä oleva lasku alkoi vuoden 2014 alkupuolella, joten tässä mielessä lopun pitäisi häämöttää jo vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä tai viimeistään toisella. Jos tarkastellaan puhtaasti öljyn hintaliikkeitä, niin nykyhinnoilla mitattuna reaalinen öljyn hinta on laskenut jo 28 dollariin tynnyriltä. Viimeisen 150 vuoden aikana absoluuttisena pohjana on toiminut 20 dollarin taso ja 20 -60 dollarin haarukassa on oltu noin 80 prosenttia ajasta. Raaka-aineiden hintaliikkeissä vaikuttaakin olevan lopun alkua. Uskomme rekyylin tapahtuvan jo ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Samassa yhteydessä huomio kiinnittyy todennäköisesti alentuneen öljyn hinnan positiivisiin vaikutuksiin ja kehittyvien osakemarkkinoiden hyvin heikko relatiivinen tuotto kääntyy positiiviseksi.


Allokaatio

 • • Osakkeet ovat neutraalissa painossa.
 • • Euroalueen piristyminen ja Yhdysvaltojen talouskasvu pitävät yritysten tulokset kasvussa.
 • • Kiinan ja EKP:n liian kireä rahapolitiikka on kasvattanut riskiä globaalista deflaatiosta ja talouskriiseistä kehittyvissä maissa.
 • • Lisäksi Yhdysvallat aloitti vuoden 2015 joulukuussa viitekorkojen nostot, mikä voi aiheuttaa hieman vaikean jakson osakkeisiin ja muihin riskisiin sijoituksiin.
 • • Toki korkosijoitusten tuotto-odotukset ovat suhteessa osakkeisiin hyvin alhaiset.


Osakesijoitukset

 • • Euroalueen osakkeet ovat selvässä ylipainossa suhteessa maailman osakemarkkinoihin.
 • • Euro-osakkeet hyötyvät euron heikentymisestä, EKP:n toimista ja euroalueen talouskasvun piristymisestä.
 • • Allokaatiosalkuissa on edelleen isohkot absoluuttiset painot yhdysvaltalaisissa osakkeissa.
 • • Kehittyvät markkinat ovat selvässä alipainossa ja juuri nyt emme sijoita Japaniin allokaatiosalkuissamme.
 • • Fedin koronnostot ja dollarin vahvistuminen ovat historiallisesti olleet vaikeita aikoja raaka-aineille ja kehittyville markkinoille. Toisaalta Kiina hyötyy raaka-aineiden laskusta ja pystyy lopulta hoitamaan itsenäistä rahapolitiikkaa ja elvyttämään.


Korkosijoitukset

 • • Suosimme High Yield -sijoituksia Euroopassa, mutta myös Yhdysvalloissa.
 • • Riskiä hajauttavina osina suosimme hyvälaatuisia yrityslainoja sekä Yhdysvaltojen valtionlainoja.
 • • Lisäksi omistamme valtionlainoja euroalueen reunavaltioissa.
 • • Korkopuolella kohtalaisen isot käteispainot suojaavat mahdolliselta markkinakorkojen nousulta.

« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
Osakemarkkinoiden laskun takana on Kiinan ja EKP:n liian kireä rahapolitiikka
Seuraava
EKP lisäämässä elvytystä, mikä poistaa pelkoa globaalista deflaatiosta ja taantumasta