03.10.2022

Sijoitusmarkkinoilla syyskuu oli murheellinen. Globaalit osakemarkkinat laskivat omissa valuutoissaan noin 8 % ja euroissa noin 7 %. Korkomarkkinoilla korot jatkoivat nousuaan ja tuotot olivat miinuksella kautta linjan. 

Heikon kehityksen taustalla ovat taantumapelot yhdistettynä keskuspankkien odotuksia enemmän kiristyvään rahapolitiikkaan. Lisäksi sotatilanteen kehittyminen huonoon suuntaan ja kasvaneet jännitteet eivät ole omiaan parantamaan markkinatunnelmia. Inflaatio raivoaa yhä erittäin korkealla, USA:ssa vuositasolla yli 8 %:ssa ja euroalueella yli 9 %:ssa. Inflaatio tulee kyllä rauhoittumaan eteenpäin mentäessä, mutta ensi vuonnakin ollaan vielä todennäköisesti hyvin kaukana Fedin ja EKP:n 2 %:n tavoitteesta. Samaan aikaan työttömyysasteet ovat ennätyksellisen alhaalla, mikä lisää keskuspankkien huolta siitä, että palkkainflaatiokierre pääsisi valloilleen ja pidemmän aikavälin inflaatio-odotukset nousisivat pysyvästi. Keskuspankkien viesti on, että rahapolitiikka tulee yhä kiristymään ja ohjauskorot tulevat pysymään korkealla niin kauan, kunnes keskuspankeilla on riittävä varmuus siitä, että inflaatio on saatu hallintaan. Inflaatio halutaan siis saada varmasti alas silläkin uhalla, että se tarkoittaisi taantumaa ja vaikeita aikoja yrityksille ja kuluttajille. Tällä hetkellä markkina hinnoittelee Fedin nostavan ohjauskorkonsa ylälaidan korkeimmillaan 4,75 %:iin nykyisestä 3,25 %:sta. Fedin johtokunnan mediaaninäkemys on, että ohjauskorko tulee korkeimmillaan olemaan noin 4,6 %. EKP:n ohjauskoron markkina hinnoittelee vastaavasti nousevan nykyisestä 1,25 %:sta korkeimmillaan 3,75 %:iin.

Samaan aikaan kun keskuspankit globaalisti kiristävät rahapolitiikkaansa, kokonaisuutena globaalin talouden kasvunäkymät jatkavat heikkenemistään ja taantumaindikaattorit vilkuttavat varoitusmerkkejä.

Samaan aikaan kun keskuspankit globaalisti kiristävät rahapolitiikkaansa, kokonaisuutena globaalin talouden kasvunäkymät jatkavat heikkenemistään ja taantumaindikaattorit vilkuttavat varoitusmerkkejä. Lisäksi pitää muistaa, että rahapolitiikan muutokset vaikuttavat viiveellä, eli jo nähty talouden hidastuminen on tapahtunut suurelta osin jo ennen rahapolitiikan kiristymisen jarruttavaa vaikutusta. Yritysten tulevaisuudennäkymiä luotaavat ostopäällikköindeksit ovat jatkaneet heikentymistään sekä teollisuudessa että palveluissa, päämarkkinoista ainoastaan USA:n talous näyttää yhä pitävän pintansa vahvan työmarkkinan tukemana.  Euroopassa eletään energiakriisin keskellä ja Kiinalla on suuria ongelmia kiinteistösektorin sekä yhä jatkuvien koronasulkujen kanssa.

Markkinoiden fokus tulee lokakuussa olemaan keskuspankkien lisäksi alkavassa kolmannen kvartaalin tuloskaudessa.

Markkinoiden fokus tulee lokakuussa olemaan keskuspankkien lisäksi alkavassa kolmannen kvartaalin tuloskaudessa. Alkuvuonna yritykset onnistuivat luovimaan kustannuspaineiden keskellä yllättävän hyvin. Kolmannen kvartaalin vertailukohta on kuitenkin aiempaa haastavampi, joten ennusteiden ylittäminen on entistä vaikeampaa hidastuvan talouskasvun ympäristössä. 

Lievä taantuma ja tuloskasvun hidastuminen on mielestämme jo hinnoiteltu markkinoilla. Syvempää talous- ja tulostaantumaa markkinat eivät kuitenkaan vielä hinnoittele. On vaikea nähdä, että osakkeilla olisi lyhyellä aikavälillä suurta tuottopotentiaalia ilman jotain merkittävää epävarmuutta hälventävää positiivista katalyyttiä, kuten keskuspankkien linjan pehmenemistä tai Venäjän ja Ukrainan välisen sotatilanteen rauhoittumista. Pidämme edelleen osakkeet alipainossa, pitkät korot neutraalipainossa ja lyhyet korot ylipainossa.

Osakeallokaation sisällä ylipainotamme Eurooppaa ja olemme alipainossa Pohjoismaissa. USA, Japani ja kehittyvät markkinat ovat neutraalipainossa. Korkoallokaatiossa olemme nostaneet euroalueen Investment Grade -yrityslainat neutraalista ylipainoon ja laskeneet kehittyvien markkinoiden dollarimääräiset valtionlainat neutraalista alipainoon. IG-yrityslainojen korkotaso on noussut hyvin houkuttelevalle tasolle alhainen luottoriski huomioiden. Euroalueen valtionlainat ovat isossa alipainossa ja kehittyvien markkinoiden paikallisvaluuttamääräiset valtionlainat isossa ylipainossa. High Yield -yrityslainat ovat neutraalipainossa.

Markkinakatsauksen on kirjoittanut allokaatiojohtaja Tommi Tähtinen.

« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
Mitä kuuluu pullonkauloille?
Seuraava
Keski-Euroopan tuloskauden kuulumisia