10.10.2022

Syksy etenee kovaa vauhtia ja kolmannen neljänneksen tuloskausi on alkamaisillaan. Yhtiöiden toimintaympäristö on jatkunut haastavana mutta mielenkiintoisena ja dialogit yritysten ja salkunhoitomme välillä ovat olleet perinteisen vilkkaita ja hedelmällisiä. Vaikka monet talousmittarit osoittavat talouden Euroopassa edelleen olevan heikkenemään päin, yhtiöiden omat näkemykset eivät ainakaan vielä ole mitenkään ylipessimistisiä. Salkunhoitajamme tapasivat syyskuussa yhtiöitä Saksan Frankfurtissa ja Münchenissä kymmenen päivän ajan. Yleinen tunnelma tapaamisissa oli hyvä ja positiivinen, vaikka inflaation, sähkönhinnan ja pörssikurssien tämän vuoden kehityksistä olisi voinut luulla päinvastaista. 

Tapasimme näiden päivien aikana liki 60 pienempää ja suurempaa, eri alojen ja eri markkinoille myyvää, saksankielistä eurooppalaista yritystä. Lähes poikkeuksetta kaikille yhteistä oli kuitenkin se, että vaikka maailmantalouden huolet ovat selvästi huomioitu, omaa tilannetta pidetään kuitenkin poikkeuksellisen hyvänä. Tilauskirjat ovat täynnä, hinnoitteluvoima on taannut hyvät marginaalit, kaasuriippuvuus on minimoitu ja komponenttipula on pikkuhiljaa helpottamassa. Pientä huolta tuotti toki osaavan työvoiman saatavuus ja ihan kourallinen yrityksiä sanoi havainneensa pientä kysynnän hiipumista. Yhtiöt ovat kuitenkin samaan aikaan valmistautuneet heikompiin aikoihin varmistamalla riittävän likviditeetin ja neuvottelemalla lainojaan uusiksi jo keväällä.

Yhtiöt ovat kuitenkin samaan aikaan valmistautuneet heikompiin aikoihin varmistamalla riittävän likviditeetin ja neuvottelemalla lainojaan uusiksi jo keväällä.

Nyt kun korot eivät enää ole negatiivisia, rahaa voi jopa pitää pankkitilillä. Komponenttipulan helpottumisen myötä likviditeettiä aiotaan parantaa vähentämällä varastotasoja syksyn aikana. 

Yritysostoista puhuttiin paljon ja useat yhtiöt ovat valmiita tekemään pienempiä ostoksia, jos sopiva kohde sattuu löytymään. Transaktiomäärät ovat selvästi laskeneet, koska epävarmassa tilanteessa ostajien ja myyjien hintakuvat eivät kohtaa. Myös isot valuuttaliikkeet saattavat tuoda mielenkiintoisia tilanteita yrityskauppamarkkinalle.

Kiinteistösektori puhutti molempien viikkojen aikana ja sektorin osakkeet painuivat matkojeni kolme viikon keston aikana useita kymmeniä prosentteja alas. Huoli on tietenkin osin taseen velkaisuus ja toisaalta heikkenevän makroympäristön takia vuokra-asteissa ja vuokrien tasoissa. Tapasimme Aroundtownin (45 % toimistoja, 30 % vuokra-asuntoja, 20 % hotelleja ja 5 % varastoja), Vonovian (suurimmaksi osaksi saksalaisia vuokra-asuntoja), Deutsche Konsum REITin (saksalaisia supermarketteja) ja lisäksi DIC Asset Managementin (3/4 toimistorakennuksia). Kaikki vakuuttelivat ymmärtävänsä sijoittajien huolen, mutta samalla he kertoivat vuokra-asteiden olevan hyvällä tasolla ja velan olevan kontrollissa. Kiinteistökauppojen määrä hiljeni kesän aikana, ehkä vähän edellisiä vuosia enemmän, mutta syyskuussa aktiviteettia on taas havaittavissa. Transaktioiden määrä ja hintataso tulevat olemaan todella tärkeitä datapisteitä kiinteistösijoittajien näkökulmasta. Sektorin arvostustasot ovat hyvin matalat.

Münchenin seminaarien yhteydessä meille tarjoutui myös mahdollisuus vierailla jarrujärjestelmien valmistajan Knorr Bremsen pääkonttorilla, ja tutustua siellä heidän tuotekehitysosaston toimintaan. Yhtiön yli 110-vuotiseen historiaan kuuluu muun muassa BMW:n omistaminen 1920-luvun alussa. Knorr Bremse on johtava junien ja raskaiden ajoneuvojen jarrujärjestelmien valmistaja, ja laatu leimaa yhtiön koko toimintaa. Valitettavasti Kiinan markkinan dynamiikan muuttuminen valtiovallan toimesta, ja Venäjän markkinan täydellinen poistuminen pakotteiden takia, on ollut ja tulee olemaan iso haaste yhtiön kasvun ja kannattavuuden kannalta. Muualla länsimaissa Knorr Bremse on edelleen vahvassa asemassa.

Viime viikkoina jotkut yhtiöt ovat antaneet tulosvaroituksia, joista muutama on myös johtanut varsin negatiiviseen kurssireaktioon. Positiivista on kuitenkin, että tulosvaroitusten määrä on pysynyt kohtuullisen pienenä. Yleisestä synkistelystä huolimatta tulosennusteet ovat Euroopassa markkinatasolla pysyneet alkusyksyn ajan vakaina. Tuloskehitystä tukevia tekijöitä ovat osittain inflaatio ja esimerkiksi energian ja öljyn hinta, jotka tukevat energiasektorin yhtiöitä. Noussut korkotaso puolestaan tukee finanssisektorin yhtiöitä ja euron heikkenevä valuuttakurssi tukee eurooppalaisia vientiyhtiöitä. Katseet kohdistuvat kohti alkavaa tuloskautta, joka pääsee Euroopassa kunnolla vauhtiin lokakuun loppupuolella. Talousympäristön haasteista ja eri huolenaiheista huolimatta markkinat odottavat jälleen positiivista tuloskasvua lähes kaikissa sektoreissa, ja tätä odotusta tunnelma Frankfurtin ja Münchenin konferensseissa myös osaltaan tuki.

Markkinakatsauksen on kirjoittanut salkunhoitaja Tomi Korpivaara.

« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
Keskuspankkien haukkamainen linja painaa markkinoita
Seuraava
Bondimaailman pyssysankarit eivät ammu enää paukkupanoksilla