30.05.2022

Kehittyneiden markkinoiden inflaatioluvut ovat korkeissa lukemissa, joita viime vuosina on totuttu näkemään vain kehittyvillä markkinoilla. Inflaatiolukuja ja keskuspankkien toimenpiteitä inflaation kuriin saamiseksi seurataan tällä hetkellä erittäin tarkasti eri markkinoilla. Suurimpana mielenkiinnon kohteena on tietysti maailman suurin talous, Yhdysvallat, ja sen keskuspankki Fed, jonka toimenpiteet vaikuttavat kaikkiin maailman markkinoihin. 

Vuoden alusta lähtien Yhdysvaltojen korkotasojen nousu on ollut voimakasta. Tyypillisesti Yhdysvaltojen korkojen nopea nousu aiheuttaa kehittyneiden markkinoiden valtionlainojen myymistä, kun riskittömät korot ovat muuttuneet houkutteleviksi ja kehittyvien maiden rahoituskustannusten odotetaan nousevan. Kehittyvien talouksien paikallisen valuutan velkakirjat ovat kuitenkin pärjänneet keskimäärin hyvin verrattuna moneen muuhun omaisuusluokkaan. Ilman Venäjää, joka poistettiin valtionlainaindekseistä maaliskuun lopulla, paikallisen valuutan kehittyvät markkinat on vuoden alusta noin prosentin plussalla kun muilla korkomarkkinoilla on nähty selvästi negatiivisia tuottoja. Ulkomaisten sijoittajien paikallisen valuutan velan omistukset ovat matalalla tasolla, mikä tukee paikallisia markkinoita ja vähentää riskejä nopeille pääomien ulosvirroille. Tämä pätee erityisesti kehittyvien markkinoiden nouseviin talouksiin, ns. Frontier-markkinoihin.

Tarkasti seurataan myös maailman toiseksi suurimman talouden, Kiinan, toimenpiteitä, sillä Kiinan muodostaessa maailman taloudesta 19 prosenttia myöskin sen vaikutukset ulottuvat koko maailmaan sekä toimitusketjujen että tavaroiden ja palveluiden kysynnän kautta muista maista. Kiinan hallinto on jääräpäisesti pitänyt kiinni erittäin tiukasta koronapolitiikastaan ja koronasulut ovat negatiivisesti vaikuttaneet taloudelliseen toimeliaisuuteen. Kiinan huhtikuiset talousluvut tuottivat pettymyksiä ja useat ekonomistit ovatkin alkaneet epäillä, ettei Kiinan hallinto saavuttaisi tälle vuodelle asettamaansa 5,5 prosentin talouden kasvutavoitetta. Kiinan hallinto on nyt ryhtynyt elvytystoimenpiteisiin ja Kiinan keskuspankki on alkanut keventämään rahapolitiikkaansa piristääkseen taloutta, joten ei ole syytä aliarvioida Kiinan hallinnon kykyä saada talous takaisin raiteilleen ja jopa vielä saavuttaa vuosittainen kasvutavoite.

Kiinan keskuspankin uidessa vastavirtaan usean muun kehittyvän maan keskuspankki jatkaa edelleen jo viime syksynä aloittamaansa rahapolitiikan kiristämistä, mikä on nostanut korkokäyriä. Paikallisen valuutan korkotaso on noussut tasaisesti vuoden 2020 pohjalukemista lähes 300 korkopisteellä nykyiseen reiluun 7 prosentin tasoon. Korkoero Yhdysvaltojen vastaaviin valtionlainoihin on pysynyt vakaana. Usein markkinoiden odotukset Fedin koronnostojen suhteen ylittyvät, ja on vaikea nähdä, että tilanne tällä kertaa olisi toinen. Lisäksi kehittyvien markkinoiden inflaatio todennäköisesti rauhoittuu aikaisemmin kuin kehittyneiden markkinoiden inflaatio, ja koronnostosykli on lähempänä päätöstä muun muassa Chilessä ja Brasiliassa. Houkuttelevien korkotasojen odotetaan kääntävän sijoitusvirrat vähitellen takaisin paikallisen valuutan velkakirjoihin, mutta markkinoiden yleisen epävarmuuden on ensin vähennyttävä. 

Lisääntynyt volatiliteetti joukkovelkakirjoissa, osakkeissa ja valuutoissa on hyvä osoitus monen markkinan epävarmuudesta ja läpinäkymättömyydestä. Venäjän ja Ukrainan välinen sota pitää erityisesti Eurooppaa paineen alaisena ja geopoliittiset riskit maailmanlaajuisesti koholla. Myös tämä osaltaan vaikuttaa kauppavirtoihin, mikä lisää erityisesti valuuttoihin kohdistuvaa painetta. Inflaation nousu ja keskuspankkien rahapolitiikkaan liittyvä epävarmuus pitävät joukkolainojen volatiliteetin korkeana. Yleensä korkea volatiliteetti ei pysy sellaisena kovin pitkään, ja yleisen inflaatioepävarmuuden tasoittuminen auttaa myös  kehittyvien maiden markkinoita. Houkuttelevien korkotasojen lisäksi kehittyvien maiden valuutat ovat tällä hetkellä arvostusmielessä halvat. Reaaliset efektiiviset valuuttakurssit ovat lähellä kaikkien aikojen pohjalukemia, ja mikäli maailmantalouden kasvunäkymissä tapahtuisi kohentumista avaavaisi se tilaa nousulle. Lyhyellä aikavälillä kasvun hidastumisen riskit dominoivat, mutta kehittyvien talouksien paikallisen valuutan alhainen arvostus on tukitekijä, mikä mahdollistaa sujuvan navigoinnin myrskyisten aikojen ohi.

Markkinakatsauksen on kirjoittanut salkunhoitaja Ulla Huotari.

« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
Yhdysvaltalaisia kuluttajia lyödään vasemmalta ja oikealta
Seuraava
Markkinat hermoilevat talouskasvunäkymien hidastumista ja rahapolitiikan kiristymistä