14.12.2015

Samu Lang

Samu Lang

Johtaja, salkkuratkaisut
Helsinki
+358 50 422 6334

» Markkinoiden turbulenssi on jatkunut raaka-aineiden vapaan pudotuksen jatkuessa

» Riskisijoitukset kestävät Yhdysvaltojen keskuspankin tulevat koronnostot, korot ovat lievässä nousupaineessa ja EUR/USD säilyy melko tiukassa vaihteluvälissä


EKP:n kokouksesta alkanut epävarmuus jatkuu


EKP ei täyttänyt viimeisessä kokouksessaan markkinoiden ylimitoitettuja odotuksia. Euro vahvistui terävästi Yhdysvaltojen dollaria vastaan, korot nousivat ja osakemarkkinat korjasivat hieman alaspäin. Sittemmin raaka-aineiden hintojen lasku ja epävarmuus Yhdysvaltojen keskuspankin tulevasta koronnostopolusta ovat ruokkineet epävarmuutta entisestään.


Energiasektorilla aletaan nähdä velkajärjestelyjä, kun voimakkaasti laskenut öljyn hinta johtaa kannattavuusongelmiin. Lisäksi viimeiset US keskuspankilta kuullut kommentit olivat astetta tiukempia, kun yksi äänestävistä jäsenistä kommentoi tulevien koronnostojen ehkä olevan markkinoiden odotuksia jyrkempiä. Edellä mainittujen tekijöiden summana osakemarkkinat ja muut riskisijoitukset ovat olleet paineessa viimeisten päivien aikana. Makrotaloudessa ja keskuspankkien rahapolitiikassa ei kuitenkaan ole nähty mitään konkreettista negatiiviseksi tulkittavaa muutosta, päinvastoin. Lauantaina esim. Kiinasta saadut talousluvut olivat odotuksia vahvempia ja ne osoittavat maan talouskasvun hidastumisen rauhoittuneen kesäkuukausien aikana. Uskomme markkinoiden turbulenssin pian rauhoittuvan. Kulminaatiopisteenä voi hyvinkin toimia FEDin keskiviikon kokous.


Yhdysvaltojen keskuspankin koronnostojen vaikutukset eri sijoitusluokkien kehitykseen


Osakkeet


Tuottavat koronnostoista huolimatta. Rahapolitiikka kiristyy hyvin hitaasti ja pidemmät korot pysyvät alhaalla. Dollarin suurin vahvistuminen ohi.


Korot


Nousevat hitaasti sekä Yhdysvalloissa että euroalueella. Inflaatio-odotusten nousu ja euroalueella myös vahvistuva kasvu aiheuttavat nousupainetta. Yhdysvalloissa lisäriskinä keskuspankin uudelleensijoittamisen hidastuminen/päättyminen.


EUR/USD


Säilyy 1,05 ja 1,15 vaihteluvälissä. EUR-USD korkoero on nyt leveimmillään. FED puhuu jatkossa pehmeitä ja EKP diskontattu. Euroalueen kasvu vahvistuu suhteellisesti.


Yritysriski


US paineessa, euroalueelta ylituottoa. Velkasykli USA:ssa huomattavasti euroaluetta edellä, huonolaatuista velkaa jo paljon liikkeellä. Riskit velkajärjestelyistä nousee myös energiasektorin ulkopuolella. Tuotot kuitenkin ok, jos FED kiristää rauhallisesti. Euroalueella tuottopotentiaali on parempi. Energiasektorin osuus pienempi ja velkaa ei ole haalittu kuten Yhdysvalloissa ja EKP voi vielä yllättää positiivisesti.


Allokaatio


• Osakkeet ovat ylipainossa.

• Euroalueen piristyminen ja Yhdysvaltojen talouskasvu pitävät yritysten tulokset kasvussa.

• Keskuspankkien rahapolitiikka jatkuu edelleen elvyttävänä euroalueella, Japanissa ja Kiinassa.

• Yhdysvallat aloittaa vuoden 2015 lopulla tai tammikuussa 2016 viitekorkojen nostot, mikä voi aiheuttaa hieman vaikean jakson osakkeisiin ja muihin riskisiin sijoituksiin.

• Toisaalta EKP:n toimet avittavat euroyritysten tuloksia ja euroalueen reaalitaloutta.

• Korkosijoitusten tuotto-odotukset ovat suhteessa osakkeisiin hyvin alhaiset.


Osakesijoitukset


• Euroalueen osakkeet ovat selvässä ylipainossa suhteessa maailman osakemarkkinoihin.

• Euro-osakkeet hyötyvät euron heikentymisestä, EKP:n toimista ja euroalueen talouskasvun piristymisestä.

• Allokaatiosalkuissa on edelleen isohkot absoluuttiset painot yhdysvaltalaisissa osakkeissa.

• Kehittyvät markkinat ja Japani ovat alipainossa.

• Kehittyvillä markkinoilla suosimme uudistuvia maita & yrityksiä sekä kiinalaisia osakkeita.

• Fedin koronnostot ja dollarin vahvistuminen ovat historiallisesti olleet vaikeita aikoja raaka-aineille ja kehittyville markkinoille. Mutta Kiina hyötyy raaka-aineiden laskusta ja pystyy hoitamaan itsenäistä rahapolitiikkaa.


Korkosijoitukset


• Suosimme High Yield -sijoituksia Euroopassa, mutta myös Yhdysvalloissa.

• Riskiä hajauttavina osina suosimme hyvälaatuisia yrityslainoja sekä Yhdysvaltojen valtionlainoja.

• Lisäksi omistamme valtionlainoja euroalueen reunavaltioissa.

• Korkopuolella kohtalaisen isot käteispainot suojaavat mahdolliselta markkinakorkojen nousulta.

« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
Öljy jatkoi surkastumistaan
Seuraava
FED onnistui, mutta raaka-aineiden syöksy rasittaa tunnelmia