16.10.2017

Samu Lang

Samu Lang

Johtaja, salkkuratkaisut
Helsinki
+358 50 422 6334

Työttömyysasteella ja palkkakehityksellä on historiassa havaittu olevan selvä yhteys Yhdysvalloissa. Työttömyysasteen laskiessa palkat nousevat ja päinvastoin. Relaatio ei ole kuitenkaan lineaarinen. Mitä alempi työttömyysasteen taso on, sitä nopeammin palkoilla on taipumus nousta. Nykyisellä hieman yli 4 prosentin työttömyysasteen tasolla palkkainflaation pitäisi kiihtyä Yhdysvalloissa selvästi nopeammin kuin tähän mennessä on nähty. Toisaalta vastapainona on monia tekijöitä, jotka alentavat inflaatiota. Tietotekniikan myötä monet työtehtävät muuttuvat tarpeettomiksi. Lisäksi ostopäätösten siirtyminen verkkoon lisää kilpailua ja läpinäkyvyyttä hinnoittelussa. Tämä on laskenut monien kulutustavaroiden hintoja ja hillitsee kustannusten nousua vielä vuosia eteenpäin. Vaikka Yhdysvaltojen keskuspankki todennäköisesti nostaa korkojaan joulukuun kokouksessa, alhaiset inflaatiopaineet hillitsevät korkojen nousua tästä eteenpäin.   

Alhainen volatiliteetti ei ole itsessään riski

Volatilitetti on laskenut hyvin alas kaikilla markkina-alueilla. Yhdysvaltojen S&P 500 -osakeindeksin odotettu kurssiheilunta on laskenut historiallisiin pohjiin. Moni pitää tätä riskinä. Ajatuksena on, että valtavat massat markkinaindeksejä seuraavaa rahaa on keinotekoisesti vetänyt volatiliteetin alas, koska sijoituspäätöksissä ei enää huomioida yksittäisten sijoituskohteiden ominaispiirteitä. Vastaavalla logiikalla perustellaan, että tämä raha liikkuu hyvin herkästi pois markkinoilta epävarmuuden kasvaessa. Tarkempi tarkastelu antaa kuitenkin eri kuvan. Vuoden alusta alkaen S&P 500 -osakeindeksin odotettua volatiliteettia mittaava VIX-indeksi on laskenut, mutta samaisessa indeksissä olevien yhtiöiden keskinäisiä korrelaatioita kuvastava mittari on laskenut vieläkin enemmän. Markkinoiden volatiliteetin laskua selittää siis enemmän se, että yhtiöiden osakekurssit liikkuvat aiempaa enemmän eri suuntiin kuin se, että ”tyhmä” indeksiraha olisi keinotekoisesti painanut kurssiheilunnan alas. Alhainen volatiliteetti ei siis mielestäni ole niin suuri riski kuin moni väittää. Se liittyy enemmän terveisiin tekijöihin kuten siihen, että erilaisten toimialojen ja yhtiöiden kurssit liikkuvat eri suuntiin, kuten pitääkin.    

Tuottotasot laskevat ja riskit nousevat korkomarkkinoilla

Euroalueen High Yield -korkomarkkinat käyvät kuumina. Vuoden vaihteessa yli 4 % tuottotasolla olevia lainaemissioita oli vielä yli 30 % lainakannasta, kun viime kuun lopussa niitä oli enää hieman yli 10 %. Riskipreemioiden terävä lasku kuvastaa sitä, miten kuumana ko. sijoitusluokka käy. Sijoittajat janoavat tuottoja korkomarkkinoilta ja tarttuvat hyvin herkästi kaikkiin mahdollisuuksiin. Puhtaasti absoluuttisen tuottotason pohjalta ei kannata tehdä johtopäätöksiä sijoituskohteeseen liittyvistä riskeistä. Yli 4 tai 5 prosentin tuottotasolla olevat sijoituskohteet voivat olla hyvinkin riskipitoisia. Hyvä hajautus on ensiarvoisen tärkeää ja tuottohakuisemman sijoittajan kannattaa hakeutua mahdollisuuksien mukaan myös listatun markkinan ulkopuolelle. 

« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
Osakemarkkinoiden positiivisessa kehityksessä on edessä aikalisä
Seuraava
Tulosperiodi on lähtenyt Yhdysvalloissa hyvin käyntiin
Samu Lang