23.05.2016

Samu Lang

Samu Lang

Johtaja, salkkuratkaisut
Helsinki
+358 50 422 6334

» Korkosijoittaja on ollut voittaja kuluvan vuoden aikana

» Globaalin tulostaantuman päätyttävä toisella vuosipuoliskolla, jotta osakkeiden nousumarkkina voi jatkua

» Vuoden 1998 minitaantuma paras vertailukohta nykytilanteelleKaikki korkoluokat ovat menestyneet osakemarkkinoita paremmin

Vuoden alun kurssikehitys on ollut suotuisaa aikaa korkosijoittajalle. Niin turvalliset kuin tuottohakuisetkin korkosijoitukset ovat tuottaneet osakemarkkinoita paremmin. Kehittyvien markkinoiden korkosijoitusten ja high yield – sijoitusten suotuisa kehitys niin Yhdysvalloissa kuin euroalueellakin osoittaa, että osakemarkkinoiden pehmeys ei ole osoitus laajemmasta riskinkarttamisesta. Sijoittajat ovat huomattavasti valikoivampia kuin aiemmin, mutta riskisijoitukset kiinnostavat edelleen.


Globaali tulostaantuma on rasittanut osakemarkkinoiden kehitystä

Isoista yhtiöistä koostuvien markkinaindeksien tuloskertymä on laskenut vuositasolla sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa. Myös Aasiassa kehitys on ollut pehmeää. Tulosten pehmeys on keskittynyt isoihin perusteollisuusyhtiöihin, joiden tuloskertymä on kärsinyt kehittyvien markkinoiden investointikysynnän hidastumisen ja raaka-aineiden hintojen voimakkaan laskun myötä. Yhdysvaltojen S&P 500 -osakeindeksi ei ole liikkunut vuositasolla mihinkään. Samalla yhtiöiden tulokset ovat laskeneet. Globaalin tulosmomentin on vahvistuttava toisella vuosipuoliskolla, jotta osakkeiden nousumarkkina voi jatkua. Lieviä rohkaisevia merkkejä on ilmassa. Raaka-aineiden hinnat ovat nousseet tammikuun lopun pohjilta. Samanaikaisesti teollisuuden aktiviteetti ja teollisuustuotteiden hinnat ovat olleet lievässä nousussa. Tämä on näkynyt positiivisina tulosennusteiden muutoksina MSCI World -osakeindeksin yhtiöiden osalta. Tulosten pitää kääntyä nousuun toisella vuosipuoliskolla, jotta osakkeiden nousumarkkina voi jatkua.


Vuoden 1998 minitaantuma paras vertailukohta nykytilanteelle

Lähin vertailukohta nykyiselle tulostaantumalle löytyy vuodelta 1998. Tuolloin raaka-aineiden ja syklisten osakemarkkinasegmenttien kehitys oli hyvin samankaltaista kuin viimeisen vuoden aikana. Vastaavasti tehdasteollisuuden aktiviteetti painui tuolloin alle kasvun rajana pidetyn 50 pisteen lukeman ja palvelusektorin aktiviteetti hidastui. Aasiasta alkanutta kehittyvien markkinoiden kriisiä ja raaka-aineiden hintojen laskua pidettiin suurimpina selittävinä tekijöinä yritysten pehmeälle tuloskehitykselle. Uskomme tilanteen olevan samankaltainen nyt. Teollisuuden ISM indeksit ovat jo palautuneet pohjilta, raaka-aineiden hinnat ovat nousseet ja kehittyvien markkinoiden valuutat vahvistuneet. Uskomme myös tuloskehityksen kiihtyvän toisella vuosipuolisolla ja osakemarkkinoiden pehmeän jakson jäävän väliaikaiseksi.


Allokaatio

» Osakkeet ovat lievässä ylipainossa.

» Kausiluonteisesti pehmeä jakso edessä, mutta emme usko suurempaan korjausliikkeeseen

» Kiinan keskuspankin ja EKP:n elvytys sekä Fedin pidättäytyminen koronnostoista ovat rauhoittaneet markkinat. Yritysten riskilisät ovat laskeneet voimakkaasti jääneet alemmille tasoille

» Odotamme maailman talouskasvun piristyvän jälleen kesän aikana.


Osakesijoitukset

» Euroalueen osakkeet ovat ylipainossa suhteessa maailman osakemarkkinoihin.

» Euro-osakkeet hyötyvät euron heikentymisestä, EKP:n toimista ja euroalueen talouskasvun piristymisestä.

» Allokaatiosalkuissa on myös isot painot yhdysvaltalaisissa osakkeissa.

» Aivan viime viikkoina olemme lisänneet arvoyhtiöitä Euroopassa ja kehittyviä markkinoita.


Korkosijoitukset

» Suosimme High Yield -sijoituksia Euroopassa, mutta myös Yhdysvalloissa.

» Riskiä hajauttavina osina suosimme hyvälaatuisia yrityslainoja.

» Lisäksi omistamme valtionlainoja euroalueen reunavaltioissa

« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
Mihin menet S&P 500 -indeksi?
Seuraava
Osakkeet nousevat sijoittajien peloista huolimatta