27.04.2020

  • Osakemarkkinoiden palautuminen piti väliviikon, korkomarkkinoilla myös rauhallista
  • Virustartunnat etenivät länsimaissa odotetusti, alkaneella viikolla karanteenitoimia puretaan ympäri Eurooppaa
  • Pidämme osakkeet edelleen lievässä alipainossa ja ylipainotamme sen sijaan yrityslainoja, joiden riski-tuottosuhteen näemme houkuttelevana


Osakkeet vetivät viime viikolla happea muutaman viikon nousuputken jälkeen. Yhdysvalloissa osakkeet laskivat reilun prosentin, Euroopassa vajaat kolme prosenttia. Öljyn hurjat hintaliikkeet ja varovaisesti alkanut tuloskausi muistuttivat siitä, että koronaviruskriisi saa taloudessa aikaan pahaa jälkeä. Positiivista oli kuitenkin se, että markkinoiden odotettua volatiliteettia mittaava ja markkinoiden hermostuneisuutta kuvaava VIX-indeksi laski hieman myös viime viikolla. Korkomarkkinoilla liikkeet olivat vaisuja. Yrityslainamarkkinoilla vallinnut heikko likviditeetti helpotti hieman, muttei ole palannut vielä kriisiä edeltäville tasoille. 

Trendi globaalien koronavirustartuntojen osalta jatkui suhteellisen tasaisena. Euroopassa päivittäisten tartuntojen määrä jatkoi pääsääntöisesti lasku-uralla, Yhdysvalloissa lasku-uralle ei vielä päästy siitä huolimatta, että tietyissä osavaltioissa tilanne on jo helpottamassa. Atlantin molemmin puolin keskustelu karanteenitoimien helpottamisesta jatkui. Euroopassa taudista pahimmin kärsineet Italia ja Espanja ovat laatineet suunnitelmia toimien asteittaiselle poistamiselle seuraavien viikkojen aikana. Lisäksi Saksassa taloutta avataan asteittain. Myös Yhdysvalloissa eri osavaltiot ovat ryhtyneet karanteenitoimien purkuun. Toistaiseksi toimet ovat noudatelleet markkinoiden odotuksia siitä, että talouskehitys käynnistyy alkukesän aikana hiljalleen karanteenitoimien poistuessa. Pidemmällä aikavälillä virukseen liittyy kuitenkin edelleen paljon kysymyksiä, joiden pohjalta tulevaisuudessa tarvittavia rajoitustoimia on vielä haastavaa arvioida. 

Talousdata jatkoi totutun synkkänä viime viikolla. Tarkoin seuratut Yhdysvaltain viikoittaiset työttömyyskorvaushakemukset laskivat edellisviikosta, mutta olivat edelleen yli 4 miljoonaa. Odotukset palvelualojen ostopäällikköindekseille olivat vaisut, mutta todellisuus onnistui niistä huolimatta yllättämään negatiivisesti. Markkinoilla reaktiot olivat kuitenkin edelleen melko rauhallisia, joka kertoo siitä, että ensimmäisen vuosipuoliskon talouskehitys on markkinoilla hinnoiteltu hyvin synkäksi. Olennainen kysymys onkin, miten talous lähtee palautumaan karanteenitoimien helpottaessa. Perinteiset talousmittarit laahaavat auttamattoman jäljessä, joten selvyyttä pyritään saamaan mm. kaupunkien liikennettä ja energian käyttöä seuraavista mittareista. Toistaiseksi positiiviset uutiset ovat kuitenkin loistaneet poissaolollaan, joten talouden tulee kesän aikana lunastaa iso kasa markkinoiden sille asettamia odotuksia. Uusia elvytystoimia ei nähty merkittävissä määrin viime viikolla eikä alkaneen viikon Yhdysvaltain ja Euroopan keskuspankkien kokouksista odoteta merkittäviä uusia uutisia.

Tärkeitä signaaleja saadaan myös käynnissä olevasta tuloskaudesta. Ensimmäisen kvartaalin tulosten, joiden heikkoutta ollaan hinnoiteltu jo laajasti, sijasta seurataan yhtiöiden kantoja tulevasta tuloskehityksestä ja kriisin vaikutuksista. Tulokset ovat olleet pääsääntöisesti odotuksia vaisumpia. Alkaneella viikolla raportoivat mm. Amazon, Microsoft ja Alphabet (tuttavallisemmin Google), joiden osakkeet ovat selvinneet kriisin aikana verrattain hyvin. Tulevien näkymien suhteen yhtiöt ovat kommenteissaan varovaisia, eikä niistä ole toistaiseksi voinut vetää kovinkaan merkittäviä johtopäätöksiä.

Jatkamme allokaatiosalkuissamme lievässä osakealipainossa. Osakkeiden sisällä kehittyvät markkinat, Aasia etunenässä, sekä Yhdysvallat jatkavat suosikkeina. Korkosijoitusten osalta salkkumme riskipaino on edelleen vertailuindeksiä riskisempi ja ylipainotamme erityisesti yrityslainoja, joiden riski-tuottosuhteen näemme kasvaneiden tuotto-odotusten myötä houkuttelevana. 
 

« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
Yritysten tulosjulkistuksia seurataan aiempaa suuremmalla mielenkiinnolla
Seuraava
Markkina vetää henkeä kovan nousun jälkeen – taloudet avautuvat hiljalleen, markkina seuraa tarkasti viruksen etenemistä