22.08.2016

Samu Lang

Samu Lang

Johtaja, salkkuratkaisut
Helsinki
+358 50 422 6334
 • Raaka-aineiden käänne on merkki teollisuuden taantuman päättymisestä
 • Ulkomaisesta kysynnästä riippuvaiset osakemarkkinoiden segmentit ovat pärjänneet euroalueesta riippuvaisia paremmin
 • Kehittyvien markkinoiden ylituotto jatkuu


RAAKA-AINEIDEN POHJAT INDIKOIVAT KÄÄNNETTÄ TALOUDESSA JA OSAKEMARKKINOILLA

Perusmetallien ja öljyn hintakehityksen vakautuminen ja lievä käänne ylöspäin antaa viitteitä monesta asiasta. Talouden näkökulmasta se on merkki globaalin valmistavan teollisuuden hinnoitteluvoiman asteittaisesta palautumisesta. Globaalin teollisuuden aktiviteetti onkin palautunut vuoden alun pohjilta, useamman vuoden heikon jakson jälkeen. Osakemarkkinoilla edellä mainittu käänne on näkynyt syklisempien ja edullisesti hinnoiteltujen osakemarkkinasegmenttien vahvana kehityksenä suhteessa defensiivisempiin kasvuyhtiöihin. Defensiivinen kasvu on ollut ylivertainen sijoitusluokka viimeisten vuosien ajan. Uskomme, että voittokulku on tulossa päätökseen ja syklisemmät markkinasegmentit pärjäävät paremmin toisella vuosipuoliskolla.


KEHITTYVIEN MARKKINOIDEN JA AASIAN TILANTEEN VAKAUTUMINEN ON NÄKYNYT VOIMAKKAANA ROTAATIONA OSAKEMARKKINOILLA

Kotimarkkinoiden elpyminen Euroopassa ja Yhdysvalloissa on ollut toimiva markkinateema viimeisen parin vuoden aikana. Etenkin euroalueella sisämarkkinoista riippuvaisemmat toimialat ja maat ovat pärjänneet suhteellisesti erittäin hyvin pahimpien yhteisvaluutta-alueen kasvupelkojen haihtuessa. Kärsijöinä ovat olleet globaalit ja sykliset vientiyhtiöt, joiden kurssikehitys on ollut paineessa Kiinan ja kehittyvien markkinoiden kasvun hidastumisen myötä. Relatiivinen alituotto on näkemyksemme mukaan päättynyt. Suhteellinen hinnoitteluero on kääntynyt liian suureksi ja samalla kehittyvän Aasian ja Latinalaisen Amerikan kasvunäkymät ovat hieman vakautuneet.


KEHITTYVIEN MARKKINOIDEN YLITUOTON VOI ODOTTAA JATKUVAN

Rahavirrat ovat kääntyneet takaisin kehittyville sijoitusmarkkinoille. Vaikka käänne on ollut voimakas, sijoitusluokka on edelleen aliomistettu ja rahavirrat ovat ainoastaan kattaneet osan vuoden 2015 negatiivista virroista. Kehittyvien markkinoiden suhteelliset kasvunäkymät ovat myös parantuneet, koronnosto-odotukset Yhdysvaltojen keskuspankin osalta ovat maltillistuneet ja dollarin suurin vahvistuminen näyttää olevan takanapäin. Kaikki edellä mainitut tekijät tukevat kehittyvien osakemarkkinoiden suhteellista kehitystä.


ALLOKAATIO

 • Osakkeet ovat ylipainossa.
 • Talouskasvu on elpynyt ja yritysten tulosmomentti on vahvistunut heikon vuoden alun jälkeen
 • Rahapolitiikka säilyy hyvin kevyenä vielä pidemmän aikaa eivätkä korkotasot nouse nopeasti


OSAKESIJOITUKSET

 • Olemme nostaneet kehittyvät osakemarkkinat lievään ylipainoon
 • Euroopassa suosimme etenkin saksalaisia yhtiöitä, joiden voi olettaa hyötyvän suhteellisesti eniten etenkin kehittyvän Aasian kasvunäkymien vakautumisesta


KORKOSIJOITUKSET

 • Suosimme High Yield -sijoituksia Euroopassa ja Yhdysvalloissa
 • Euroalueen ydinmaiden joukkolainojen tuottotasot ovat pakkasella jopa 10 vuoden maturiteetteihin asti ja hyvälaatuisia yrityslainaemissioita myydään paikoitellen negatiivisella korolla
 • Emme usko korkojen voimakkaaseen nousuun, mutta vältämme silti korkoriskiä allokaatiosalkuissamme
 • Koroissa voidaan nähdä ikäviä piikkejä ylöspäin kun sijoittajat myyvät negatiivisen tuotto-odotuksen kohteita epälikvideillä markkinoilla


« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
Markkinakatsaus 17.8.2016
Seuraava
Fediltä jopa kaksi koronnostoa loppuvuoden aikana?
Heikki Nystedt