22.12.2015

» Yhdysvaltojen keskuspankin viesti oli johdonmukainen ja uskottava – markkinat rauhoittuivat

» Keskuspankilla ei ole kiirettä pienentää tasettaan – pitkien korkojen nousupaine pysyy alhaisena

» Raaka-aineiden hintojen lasku pelottaa, mutta positiiviset vaikutukset ovat unohtuneet


FED täytti sijoittajien odotukset

Keskuspankin 25 pisteen koronnosto oli odotettu ja tulevien koronnostojen osalta viesti oli johdonmukainen edellisen kokouksen kanssa. Tämä vahvisti keskuspankin uskottavuutta sijoittajien silmissä. Keskuspankin jäsenten talouskasvuennusteisiin perustuvat tulevat koronnosto-odotukset hieman laskivat, mutta jäivät edelleen johdannaismarkkinoiden odotuksia korkeammiksi. Samalla kuitenkin korostettiin, että tulevat nostot ovat riippuvaisia datasta ja myös toteutuneesta inflaatiosta odotusten lisäksi. Tämä kommentti on tulkittavissa siten, että keskuspankki on valmis pitämään korot hyvin alhaalla ja pidättäytymään uusista nostoista, mikäli raaka-aineiden hintojen syöksykierre jatkuu.


Ohjauskorkoja nostetaan ennen taseen supistamista


Keskuspankki toi myös selvästi esiin, että ohjauskorkoja nostetaan ennen kuin taseessa olevien erääntyvien arvopaperien tai korkotulojen jälleen sijoittamista rajoitetaan. Tämä tieto otettiin markkinoilla positiivisesti vastaan, sillä se hillitsee pitkien korkojen nousua. Pidemmät markkinakorot ovat olennaisia asuntovelallisen ja yrityssektorin näkökulmasta.


Raaka-aineiden ja öljyn hinnan jatkuva lasku hermostuttaa


Öljyn hinta on jatkanut laskuaan ja paine öljy-yhtiöiden ja öljyntuottajamaiden ympärillä jatkuu. Pelot öljy-yhtiöiden ja niihin sidoksissa olevien yritysten velkajärjestelyistä ovat myös nousseet. Näitä varmasti nähdään ja ne voivat aiheuttaa värinää myös laajemmin, mutta on todennäköistä, että värinät jäävät väliaikaisiksi. Öljyn hinnan laskulla on myös positiivisia vaikutuksia. Se on suoraa tukea kuluttajille joiden ostovoima nousee. Positiivisia vaikutuksia on todennäköisesti nähty jo Kiinassa, jossa öljyn määrällinen tuonti on noussut vuositasolla 9 prosenttia, mutta dollarimääräinen tuonti on laskenut yli 40 %. On todennäköistä, että näitä positiivisia vaikutuksia hinnoitellaan voimakkaammin vuoden vaihteen jälkeen, minkä pitäisi lisätä sijoittajien riskinottohalukkuutta.


Allokaatio


• Osakkeet ovat ylipainossa.

• Euroalueen piristyminen ja Yhdysvaltojen talouskasvu pitävät yritysten tulokset kasvussa.

• Keskuspankkien rahapolitiikka jatkuu edelleen elvyttävänä euroalueella, Japanissa ja Kiinassa.

• Yhdysvallat aloittaa vuoden 2015 lopulla tai tammikuussa 2016 viitekorkojen nostot, mikä voi aiheuttaa hieman vaikean jakson osakkeisiin ja muihin riskisiin sijoituksiin.

• Toisaalta EKP:n toimet avittavat euroyritysten tuloksia ja euroalueen reaalitaloutta.

• Korkosijoitusten tuotto-odotukset ovat suhteessa osakkeisiin hyvin alhaiset.


Osakesijoitukset


• Euroalueen osakkeet ovat selvässä ylipainossa suhteessa maailman osakemarkkinoihin.

• Euro-osakkeet hyötyvät euron heikentymisestä, EKP:n toimista ja euroalueen talouskasvun piristymisestä.

• Allokaatiosalkuissa on edelleen isohkot absoluuttiset painot yhdysvaltalaisissa osakkeissa.

• Kehittyvät markkinat ja Japani ovat alipainossa.

• Kehittyvillä markkinoilla suosimme uudistuvia maita & yrityksiä sekä kiinalaisia osakkeita.

• Fedin koronnostot ja dollarin vahvistuminen ovat historiallisesti olleet vaikeita aikoja raaka-aineille ja kehittyville markkinoille. Mutta Kiina hyötyy raaka-aineiden laskusta ja pystyy hoitamaan itsenäistä rahapolitiikkaa.


Korkosijoitukset


• Suosimme High Yield -sijoituksia Euroopassa, mutta myös Yhdysvalloissa.

• Riskiä hajauttavina osina suosimme hyvälaatuisia yrityslainoja sekä Yhdysvaltojen valtionlainoja.

• Lisäksi omistamme valtionlainoja euroalueen reunavaltioissa.

• Korkopuolella kohtalaisen isot käteispainot suojaavat mahdolliselta markkinakorkojen nousulta.

« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
Kaikki odottavat FEDin keskiviikon kokousta
Seuraava
Osakemarkkinoiden laskun takana on Kiinan ja EKP:n liian kireä rahapolitiikka