21.08.2017

Samu Lang

Samu Lang

Johtaja, salkkuratkaisut
Helsinki
+358 50 422 6334

Euron nopea vahvistuminen dollaria vastaan pysähtyi pari viikkoa sitten. Liian nopeasti dollaria vastaan vahvistunut euro on sittemmin liikkunut 1,17 ja 1,18 vaihteluvälissä. Uskomme euron nopeimman vahvistumisen olevan takanapäin, mutta samalla vuoden alun pohjat on tukevasti ohitettu. Sijoitusympäristö on muuttunut selvästi euromyönteisemmäksi. Yhteisvaluutta-alueen talouskasvu on kiihtynyt ja vuoden 2016 puolen välin deflaatiopelot ovat taaksejäänyttä elämää. Euro ei enää vahvistu merkittävästi dollaria vastaan, mutta samalla heilunta jatkuu aiempaa suurempana. Tämä siksi, että suurin pessimismi US-hallintoa kohtaan on jo hinnoiteltu, maan talous on hyvässä kunnossa ja työmarkkinoilla tilanne on edelleen parantunut. Lisäksi rahapolitiikan voi odottaa kiristyvän Yhdysvalloissa astetta nopeammin kuin euroalueella.

Sijoittajat ovat edelleen varovaisia, mutta suurempaa myyntipainetta ei ole näköpiirissä

Osakemarkkinat ovat kehittyneet melko heikosti parin viimeisen viikon aikana. Sijoittajat ovat olleet varovaisempia. Toisaalta suurempaa myyntipainetta ei ole nähty. Liikkeet ovat olleet voimakkaampia omaisuusluokkien sisällä, jossa rahavirrat ovat kulkeutuneet defensiivisemmille markkinasegmenteille syklisempien sijaan. Orastavaa käännettä on kuitenkin jo näköpiirissä. Talousdata on asteittain vahvistunut suhteessa ekonomistien ennusteisiin nähden ja pankkisektorin osakkeet sekä syklisemmät arvoyhtiöt ovat tuottaneet laajoja markkinoita peremmin pehmeän alkukesän jälkeen

Salkun hyvä hajautus vahvaa suuntanäkemystä tärkeämpää

Yhdysvallat edustaa jotakuinkin puolta koko maailman osakemarkkinoiden markkina-arvosta. Yhdysvaltojen markkinaliikkeet määräävätkin aina isommat liikkeet osakemarkkinoilla. Nousutrendi Yhdysvalloissa on jatkunut jo pitkään ja viimeisen 12 kk nousu on vetänyt S&P 500 -osakeindeksin jo selvästi vuoden 2009 alusta alkaneen nousuputken yläpuolelle. Tämä huolettaa ja tuntuukin, että laskupäiville onnistutaan keksimään huomattavasti enemmän selityksiä kuin nousupäiville. Korjausliike alaspäin olisi täysin perusteltua, ilman perustelujakin. Samalla talousdata on kuitenkin vahvaa, korkotasot ovat poikkeuksellisen alhaalla ja yritysten tuloskertymä on lähtenyt uudestaan nousuun 2016 vuoden pehmeän jakson jälkeen. Vahva suuntanäkemys ei ole mielestämme järkevää nykyisessä markkinaympäristössä, koska emme usko pidempiaikaiseen laskuun.  

Salkkua kannattaa turvata niin osake- kuin korkopuolellakin poimimalla sijoituskohteisiksi mahdollisimman hyvin toisiaan hajauttavia komponentteja omaisuusluokan sisällä, eikä myydä kategorisesti kaikkia riskisijoituksia käteiseksi, joka ei tuota mitään.

« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
Yritysten tuloskasvu jatkumassa vahvana Yhdysvalloissa 
Seuraava
Sijoitusmarkkinat 2018: Osakkeiden vuosikymmen, dollari ja teknologinen murros