04.02.2015

» Dollarin vahvistumista tukevat EKP:n elvytystoimet ja odotukset Yhdysvaltain keskuspankin koronnostoista. Samalla kuitenkin euroalue on vaihtotaseeltaan voimakkaan ylijäämäinen ja euro on jo heikentynyt. Viime aikoina olemme vähentäneet sijoituksiamme Yhdysvaltoihin.

» Allokaatiosalkuissamme ylipainotamme euroalueen osakkeita, koska ne ovat kohtalaisen maltillisesti arvostettuja ja euron heikentyminen avittaa euroalueen yhtiöiden tuloskehitystä tänä vuonna.

» Allokaatiosalkuissamme laskimme viime viikolla hieman osakepainoa myymällä edelleen yhdysvaltalaisia osakkeita. Säilytämme kuitenkin osakkeiden ylipainon.


Euro ei enää ole yliarvostettu


Euro on heikentynyt viime vuoden toukokuusta noin 18 % suhteessa dollariin. Taustalla on EKP:n voimakkaat elvytystoimet ja toisaalta odotukset Yhdysvaltain keskuspankin (Fed) rahapolitiikan kiristämisestä.


Pitkän ajan ostovoimapariteettitasapainotasot EUR/USD -valuuttakurssille ovat noin 1,15 – 1,25 tasolla tutkimuksesta riippuen. Eli euro ei ole enää mitenkään vahva, päinvastoin. Euroalue kun on vaihtotaseeltaankin varsin ylijäämäinen. Valuuttakursseja on luonnollisesti vaikea ennakoida, mutta emme näin odota euron enää massiivisesti heikentyvän.


Allokaatiosalkuissamme olemme viimeiset vuodet ottaneet näkemystä dollarin vahvistumisen puolesta sijoittamalla voimakkaasti yhdysvaltalaisiin osake- ja korkosijoituksiin. Viime vuoden lopulla ja tämän vuoden alussa olemme vähentäneet näitä molempia. Olemme myyneet varsinkin riskisiä korkosijoituksia Yhdysvalloissa.


Ylipainotamme euroalueen osakkeita


Euroalueen osakkeet ovat nyt n. 40 – 50 % maltillisemmin arvostettuja kuin yhdysvaltalaiset. Historiallisesti tämä aliarvostus on ollut n. 30 %. Tänä vuonna euron heikentyminen tulee avittamaan euroalueen yritysten tuloksia. Näin allokaatiosalkuissamme ylipainotamme nyt euroalueen osakkeita.


Toki allokaatiosalkuissamme meillä on edelleen absoluuttisesti enemmän sijoituksia yhdysvaltalaisiin osakkeisiin, kun euroalueelle. Pitemmällä aikavälillä on hyvä muistaa euroalueen rakenteellisesti ongelmat.


Allokaatiosalkuissamme laskimme hieman osakepainoa myymällä edelleen yhdysvaltalaisia osakkeita

Allokaatiosalkuissamme myimme viime viikolla lisää yhdysvaltalaisia osakkeita. Allokaatio 50 -salkuissa osakepainomme on nyt n. 56 %. Sijoitimme nämä rahat riskisiin yrityslainoihin euroalueella. EKP:n toimet avittavat erityisesti HY-lainoja euroalueella, kun monet korkosijoittajat joutuvat siirtymään entistä riskisempiin korkosijoituksiin. Allokaatio 50 -rahasto tuotti n. 4 % tämän vuoden tammikuussa.


Allokaatio


• Osakkeet ylipainossa.

• Yhdysvaltojen ja öljyn hinnan laskun vetämänä maailmantalouden kasvu pitää yritysten tulokset kasvussa.

• Länsimaiden keskuspankkien rahapolitiikka jatkuu edelleen elvyttävänä euroalueella ja Japanissa sekä Kiinassa.

• Yhdysvallat toki aloittaa vuoden 2015 aikana viitekorkojen nostot, mikä voi edelleen aiheuttaa hieman vaikean jakson osakkeisiin ja muihin riskisiin sijoituksiin.

• Korkosijoitusten tuotto-odotukset ovat suhteessa osakkeisiin hyvin alhaiset.


Osakesijoitukset


• Euroalueen osakkeet ovat selvässä ylipainossa suhteessa maailman osakemarkkinoihin.

• Olemme toki säilyttäneet kohtalaiset painot Yhdysvalloissa.

• Mikäli euro jää nykyisille tasoille tai heikkenee edelleen, vientiyhtiöt euroalueella hyötyvät.

• Kehittyvillä markkinoilla suosimme suuria yhtiöitä esimerkiksi Kiinassa. Fedin koronnostot ja dollarin vahvistuminen ovat historiallisesti olleet vaikeita aikoja raaka-aineille ja kehittyville markkinoille.


Korkosijoitukset


• Suosimme High Yield -sijoituksia Euroopassa.

• Riskiä hajauttavana osana suosimme hyvälaatuisia yrityslainoja sekä Yhdysvaltojen valtionlainoja.

• Lisäksi omistamme valtionlainoja euroalueen reunavaltioissa

• Olemme edelleen keventäneet yhdysvaltalaisia High Yield -sijoituksia ja lisänneet globaalia yrityslainatuotetta valuuttasuojatusti.

« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
Turkki - nykytilanne ja näkymät
Seuraava
Video: Rahapolitiikka kehittyvien markkinoiden kasvun ajurina