09.02.2015

» Strategiseen näkemykseemme ei muutosta – pysymme ylipainossa osakkeissa, koska vaihtoehtoja ei ole

» Euroalueen ylituotto voi jatkua, vaikka sijoittajien näkemys liikuttavan yksimielinen

» Stoxx 600 öljysektori tarjoaa hyvän taktisen oston paikan romahtanut liikaa


Korkomarkkinat ajavat sijoittajia osakkeisiin


Lyhyellä aikavälillä kädenvääntö Kreikan kanssa aiheuttaa epävarmuutta markkinoilla, mutta isoon kuvaan ei ole tullut muutosta. Öljyn hinnan lasku tukee talouskasvua ja hillitsee inflaatio-odotuksia, Korkotasot nousevat todennäköisesti hyvin hitaasti ja Keskuspankkien rahapolitiikka säilyy globaalisti hyvin elvyttävänä. Lisäksi osakkeiden tuotot ovat historiassa olleet parhaita tilanteissa, joissa BKT kasvu ylittää reaalikorot. Kokonaisuutena sijoitusympäristö näyttääkin edelleen hyvin suotuisalta osakesijoittajan näkökulmasta Olennaisinta on kuitenkin se, että poikkeuksellisen alhaiset korkotasot ajavat sijoittajia tuottavampiin kohteisiin. Sijoittajat ovat valmiita maksamaan aiempaa enemmän osakkeiden epävarmoista tulevista kassavirroista kuin varmoista 0-tuotoista korkomarkkinoilta.


Moni on jo kääntynyt positiiviseksi euroalueesta, mutta nousuvaraa on vielä jäljellä


Vuoden vaihteen jälkeen moni myyntipuolen strategi on kääntynyt positiiviseksi euroalueen osakemarkkinoiden suhteellisesta kehityksestä Yhdysvaltoihin nähden. Vaikka moni on jo samaa mieltä niin uskomme, että nousuvaraa on vielä jäljellä. Öljyn hinnan laskun lisäksi euroalueen markkinoita tukee EKP:n uudet toimet inflaatio-odotusten ja edelleen reaalitalouden aktiviteetin nostamiseksi. Lisäksi euron voimakas heikentyminen näkyy suoraan vientisektorin kilpailukyvyn paranemisena. Yhdysvaltojen S&P 500 indeksin kehitystä rasittaa keskimääräistä kalliimpi hinnoittelu ja dollarin voimakas vahvistuminen kaikkia päävaluuttoja vastaan.


Euroopan öljysektorille on auennut taktinen oston paikka


Euroopan öljysektori on laskenut terävästi öljyn hinnan laskun myötä. Öljyn hinta näyttää tällä hetkellä tekevän pohjia ja sektorin hinnoittelukertoimet ovat kääntyneet hyvin houkutteleviksi Euroopan laajoihin markkinoihin nähden. Suhteellinen kehitys STOXX 600 indeksiin nähden onkin kääntynyt positiiviseksi tammikuun puolen välin jälkeen. Alhaisten korkojen ympäristössä sijoittajat arvostavat korkeita osinkotuottoja aiempaa enemmän. Sektorin osinkotuotto on tällä hetkellä noin 5 % kun Stoxx 600 indeksillä vastaava luku on 3,5 prosenttia. Historiassa sektorin osinkotuotto on ollut jotakuinkin linjassa Stoxx 600 indeksin kanssa, mutta hinnoittelu kalliimpi. Uskomme, että kiinniottovaraa on vielä runsaasti jäljellä.

« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
Video: osakemarkkinoiden tilanne tänään 9.2.2015
Seuraava
Video: Öljyn hinnanlaskun vaikutus sijoittamiseen
Samu Lang