30.09.2019

Suomalaisten sijoittajien kiinnostus vaikuttavuussijoittamista kohtaan on voimakkaassa kasvussa. Suomalaissijoittajista 40 prosenttia kertoo sijoituskohteen vaikuttavuuden määrittävän tulevia sijoituspäätöksiään. Asenteiden muutos on suuri, sillä vain 17 prosenttia sijoittajista kertoo vaikuttavuudella olleen merkitystä heidän aiempiin sijoituspäätöksiinsä. Tulokset käyvät ilmi Taaleri Varainhoito Oy:n tilaamasta ja Taloustutkimuksen toteuttamasta tutkimuksesta, joka selvitti yli 35-vuotiaiden suomalaissijoittajien asenteita vaikuttavaa ja vastuullista sijoittamista kohtaan.

Taaleri Varainhoito Oy:n sijoitusjohtaja Pekka Samuelsson kertoo vaikuttavuussijoittamisen eli impakti-sijoittamisen olevan vahvassa kasvussa oleva globaali ilmiö. Impakti-sijoittamisella tarkoitetaan sijoittamista siten, että taloudellisen tuoton lisäksi tavoitellaan myös mitattavaa ympäristöllistä tai yhteiskunnallista hyötyä. 

“Maailmanlaajuisesti impakti-sijoittamisen markkinan arvo on kasvanut 500 miljardiin dollariin* noin kymmenessä vuodessa ja kasvun ennakoidaan jatkuvan. On selvää, että myös suomalaisten sijoittajien asenteet ovat muuttuneet ja he haluavat kiinnittää huomiota sijoitustensa vaikuttavuuteen.” 

Taaleri Varainhoidon tutkimuksen mukaan suomalaissijoittajista 41 % uskoo vaikuttavuudella olevan positiivinen vaikutus sijoituksen tuottavuuteen. 

“Kasvavasta kiinnostuksesta voi päätellä yhä suuremman osa sijoittajista havainneen, että impakti-sijoittamisen tuotot ovat monesti varsin houkuttelevia. Taaleri on perustanut erilaisia muun muassa uusiutuvan energian pääomarahastoja jo lähes kymmenen vuoden ajan. Niiden toimikausi on vielä kesken, mutta tuottonäkymä on 10 % vuodessa. Lisäksi tässä ajassa hiilidioksidipäästövähenemää on saatu aikaan 1,2 miljoonaa tonnia eli yli 100 000 suomalaisen vuotuisen hiilijalanjäljen verran”, Samuelsson jatkaa.

Puolet naissijoittajista odottaa sijoituskohteelta vaikuttavuutta

Taaleri Varainhoidon tilaama tutkimus paljastaa, että suomalaiset naissijoittajat ovat miehiä halukkaampia sijoittamaan kohteisiin, joilla on yhteiskunnallista tai ympäristöön kohdistuvaa vaikutusta. Miehistä noin 30 prosenttia uskoo tulevaisuudessa vaikuttavuuden määrittelevän sijoituspäätöksiään, kun taas naissijoittajien keskuudessa vastaava luku on jopa puolet, eli 50 prosenttia.  

Vaikka suomalaissijoittajista yhä kasvava joukko haluaa sijoituskohteensa tekevän hyvää, niin vain vähemmistö - 13 prosenttia - kertoo tietävänsä, miten he ovat vaikuttaneet ympäristöllisiin tai yhteiskunnallisiin tekoihin sijoitustensa kautta. 

“Vaikuttamisesta sijoittamisen avulla ei ole puhuttu kuin vasta noin kymmenen vuotta. On selvää, että tietoa ja viestintää lisäämällä myös ihmisten halu vaikuttaa sijoittamalla kasvaa. On mahdollista, että tietoisuuden lisääminen nostaa sijoitushalukkuutta myös niiden ihmisten keskuudessa, jotka ovat aiemmin halunneet tehdä hyvää muilla tavoin”, arvioi Samuelsson.

Taaleri Varainhoito Oy:n tilaamaan ja Taloustutkimuksen toteuttamaan tutkimukseen osallistui 1021 yli 35-vuotiasta suomalaista, joilla on sijoituksia (pl. esim. omistusasunto, kesämökki tms). Vastaajista 59 % oli miehiä ja 41 % naisia. Tutkimus toteutettiin elokuussa 2019. 

*https://thegiin.org/assets/Sizing%20the%20Impact%20Investing%20Market_webfile.pdf
 

« Takaisin: Aktia Varainhoito yhteistyössä

Edellinen
Markkinaraati: Tulosvaroitukset ovat pörssiyhtiöiden avoimuutta
Seuraava
Taalerin sijoituskoulu kannustaa nuoria vaikuttavaan sijoittamiseen