03.10.2017

Taaleri ja Vincit ovat käynnistäneet Koodiväylä-nimisen kehityshankkeen, jossa ohjelmistopalveluja tarvitsevat asiakasyritys ja palveluntarjoaja rekrytoivat uraansa aloittelevia kehittäjiä yhteistuumin ja valmentavat heistä toimialakohtaisia osaajia ja monimuotoisen työelämän taitureita.

Taaleri ja Vincit muovaavat perinteiseen henkilöstöhallintoon kuuluvia vastuita ja oikeuksia joustavasti kahden organisaation välille ja kokeilevat samalla uudenlaisia johtamistapoja, muun muassa Vincitin lanseeraamaa Leadership as a service -johtamispalvelua.

”Rahoitusala on kiinnostava ja digitalisaation vuoksi nopeasti kehittyvä ala, ja meillä on kasvava tarve näkemyksellisille ohjelmistokehittäjille. Vincitillä on vahva kokemus ja osaaminen ammattitaitoisten kehittäjien rekrytoinnista ja suunnan näyttämisestä henkilöstötyytyväisyyden saralla. Taaleri puolestaan on tunnettu omalla alallaan ennakkoluulottomasta tavasta tarttua uusiin haasteisiin, joten yritystemme arvot ja toimintakulttuuri sopivat hyvin yhteen”, Taalerin puolelta projektista vastaava kehityspäällikkö Titta Sillman sanoo.

Rekrytointi on parhaillaan käynnissä ja uusien henkilöiden työsuhteet alkavat tammikuussa 2018. Vuoden aikana he omaksuvat monipuolisesti ohjelmistokehittämiseen liittyviä kokonaisuuksia , perehtyvät rahoitusalan erityispiirteisiin ja tutustuvat molempien yritysten toimintakulttuureihin. Vuoden perehdytyksen jälkeen rekrytoidut osaajat voivat itse valita, kumman yhtiön palvelukseen haluavat jäädä.

”Hankkeessa yhdistyvät erinomaisella tavalla huippuosaamisemme ICT-hankkeissa sekä Taalerin rahoitusalan osaaminen. Tämä on Vincitin kannalta kiinnostava hanke, jossa menemme ikään kuin asiakkaan ihon alle. Silloin pystymme tuottamaan sekä ensiluokkaista osaamista että levittämään kiiteltyä organisaatiokulttuuriamme”, Vincitin Teemu Uotila toteaa.

Hakuaika tehtäviin päättyi lokakuun 2017 lopussa.
 

« Takaisin: Aktia Varainhoito yhteistyössä

Edellinen
Heikkilä & Vilén, osa 23
Seuraava
Markkinaraati: Kaupungistuminen asuntorakentamisen suurin ajuri