15.11.2021

Vastuullinen sijoittaminen ja vaikuttavuussijoittaminen ovat jatkuvasti esillä ilmastonmuutosta koskevassa keskustelussa. Yhteiskunnassa on poliittisten päättäjien toimesta rakennettu normistoja, joilla ajatellaan voitavan muodostaa vertailukelpoisia mittareita yritysten vastuullisuudelle.

”EU:ssa kehitetty taksonomia on vasta kapea alku systemaattiselle vastuullisuuden määrittelylle. Olennaisempaa kuin tarkastella sijoitussalkun pisteytystä, on se, kuinka vastuullinen sijoitusprosessi salkun taustalla on”, Aktian vastuullisuusjohtaja Markus Lindqvist totesi Kauppalehden Markkinaraati-keskustelussa.

Keskustelussa mukana ollut Aalto-yliopiston rahoituksen professori Vesa Puttonen vahvisti, ettei raportointi ratkaise vastuullisuutta.

”Ei mikään yritys kerro, että se on vastuuton.”

Markus Lindqvist totesi, ettei muuta pitkällä aikavälillä kannattavaa salkunhoitomallia ole kuin se, että otetaan huomioon kestävän kehityksen vaatimukset. Yritysten vastuullisuutta mitataan kolmella osa-alueella: ympäristö, yhteiskuntavastuu ja hallintotapa. Yleisesti käytetty lyhenne on ESG, joka tulee englannin kielen vastaavista sanoista.

Lindqvistin mielestä pelkkää pois sulkevaa vastuullisuusajattelua nopeampi tapa vaikuttaa ympäristön ja yhteiskunnan kestävään kehitykseen on pääomien ohjaaminen vaikuttavuussijoituksiin, joilla vaikutetaan suoraan kehityskohteisiin.

Keskustelussa oli mukana Lindqvistin ja Puttosen lisäksi myös laskennan apulaisprofessori Hanna Silvola Hankenista.

« Takaisin: Aktia Varainhoito yhteistyössä

Edellinen
Markkinaraati: Lentoyhtiöosakkeet vaativat valppautta