22.10.2021

Viime viikkoina julkisuudessa on keskusteltu suomalaisten metsäyhtiöiden mahdollisesta kartellista, jota kilpailuviranomainen tutkii parhaillaan. Kauppalehden ja Aktian yhteistyössä toteuttamassa Markkinaraadissa keskusteltiin kilpailulainsäädännöstä ja kartelleista.

Toimittaja Tapio Nurmisen vieraina olivat kilpailuasioiden ylijohtaja Timo Mattila Kilpailu- ja kuluttajavirastosta, taloustieteen professori Otto Toivainen Aalto-yliopistosta ja Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.

”On hyvä muistaa, että kartellit olivat Suomessa 1990-luvulle asti yleisiä ja aivan laillisia. Sittemmin kansallinen ja EU-tasoinen lainsäädäntö on merkittävästi muuttunut”, KKV:n Timo Mattila totesi.

Aalto-yliopiston Otto Toiviainen muistutti, että Suomi on pieni maa, ja toimialoilla on harvempia yhtiöitä, jolloin asioista sopiminen yritysten kesken on helpompaa. Suuremmilla markkinoilla kartelleja on vaikeampi muodostaa.

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi muistutti, että toimiva kilpailu yritysten välillä on markkinatalouden tärkein edellytys.

”Suomessa pitäisi purkaa kilpailua rajoittavia monopoleja, kuten Alko ja Veikkaus. Myös työehtojen yleissitovuus rajoittaa kilpailudynamiikkaa. Kilpailua pitäisi edistää madaltamalla markkinoille tulon esteitä”, Romakkaniemi sanoi.

Aktia pitää keskustelua markkinatalouden rakenteiden toimivuudesta tervetulleena. Vastuullisuus on etenevissä määrin integroitu osaksi Aktian sijoitusprosesseja. Vastuullisuus on tunnistettu oleelliseksi osaksi sekä riskienhallintaa että kannattavuutta

”Keskusteluaiheet ovat monipuolistuneet ja vastuullisuusteemat nousevat esiin entistä enemmän mediassa, yritysten viestinnässä ja kuluttajien keskuudessa. Ilmastonmuutoksen lisäksi myös sosiaalinen vastuu sekä yritysten monimuotoisuus ovat nousseet keskusteluihin”, Aktian ESG-päällikkö Eeva Toivonen toteaa yhtiön vastuullisuusraportissa.

« Takaisin: Aktia Varainhoito yhteistyössä

Edellinen
Markkinaraati: Listautumisbuumi tarjoaa sijoittajalle vaihtoehtoja
Seuraava
Markkinaraati: Vahva kolmoskvartaali lataa osinko-odotukset